Skimmelsvampe

Hvad er skimmelsvamp?:

Skimmelsvampe er hel små, ja faktisk mikroskopiske svampe, som så laver millioner af sporer der kan frigøres og transporteres med luften, som pollen. Disse svampe er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

Hvis man bliver angrebet af skimmelsvampe i sin bolig eller i en ejendom, skyldes dette oftest fugt. Dette kan f.eks. komme af et utæt vandrør, eller mangelfuld cirkulation af luft.

Hvordan ser skimmelsvampe ud?:

Et angreb af skimmelsvampe, ses for det meste som brune, sorte, grønne eller hvide pletter/plamager, der som oftest har en lodden overflade.

Skimmelsvampe kan gøre dig syg:

Skimmelsvampe frigiver stoffer som mennesker kan reagere på – Mykotoksiner, 

glukaner og allergener. Det er langt fra alle mennesker der får symptomer af 

skimmelsvampe, dog kan især allergikere og børn reagerer kraftigt på dem.

Skimmelsvampe kan komme i menneskers blodbane, hvilket heldigvis kun forekommer sjældent. Særligt hos personer med nedsat immunforsvar, kan skimmelsvampe forårsage infektioner der i værste fald kan have dødelig udgang.

Hvornår er skimmelsvampe et problem?:

Hvis der over længere tid er fugt til stede i en eller flere af en bygnings konstruktioner, vil der være stor sandsynlighed for forekomst af skimmelsvampe. Det kan opdages på flere forskellige måder, f.eks. ved de karakteristiske pletter/plamager, ved dårlig lugt eller ved de klassiske fysiske symptomer, så som:

  • Træthed
  • Hovedpine
  • Svimmelhed
  • Kløende øjne
  • Tilstoppet næse
  • Trykken for brystet
  • Hukommelsessvigt
  • Koncentrationsbesvær
  • Hæshed
  • Rødme og brændende hud
Symptomer på efter skimmelsvampe

Skimmelsvampe kan have mange og svære konsekvenser for mennesker.

Forebyggelse:

Langt de fleste årsager til skimmelsvamp i ældre huse er typisk forårsaget af dårlig udluftning, konstruktionsfejl, utætte vand- og varmerør, utætte tagrender og nedløbsrør eller opstigende grundfugt. Dog kan skimmelsvamp også opstå af mange andre årsager, hvorfor det kan være nødvendigt med professionel hjælp.

Man bør tjekke huset med jævne mellemrum for skader, sørge for udluftning med gennemtræk 5-10 minutter 3 gange om dagen og være særligt opmærksom på både synlig skimmel og helbredsmæssige symptomer.

Hvor findes skimmelsvampe?:

Da der findes mange forskellige arter af skimmel er det umuligt at angive præcis hvilke forhold der kræves for at skimmel trives, uden at den enkelte svamp er artsbestemt på forhånd, men der findes dog nogle fællestræk:

De vokser på organisk materiale, som f.eks. træ, tapet, og pap, men hvis der er støv og snavs vil svampene også trives på uorganisk materiale såsom beton, glas og puds. 

Skimmelsvampe kan være på samtlige synlige flader ligesom de kan være tilstede i 

lukkede konstruktioner. Det er ofte ikke til at sige præcist hvor skimmelsvampene 

befinder sig, hvorfor en tilbundsgående undersøgelse er nødvendig for at præcisere hvad der er blevet angrebet, samt hvilken art(er) der er tale om.

Skimmelsvamp i en vindueskarm

På billedet ses en vindueskarm, som er svært angrebet af skimmelsvamp.

Hvor findes skimmelsvampe?:

Da der findes mange forskellige arter af skimmel er det umuligt at angive præcis hvilke forhold der kræves for at skimmel trives, uden at den enkelte svamp er artsbestemt på forhånd, men der findes dog nogle fællestræk:

De vokser på organisk materiale, som f.eks. træ, tapet, og pap, men hvis der er støv og snavs vil svampene også trives på uorganisk materiale såsom beton, glas og puds. 

Skimmelsvampe kan være på samtlige synlige flader ligesom de kan være tilstede i 

lukkede konstruktioner. Det er ofte ikke til at sige præcist hvor skimmelsvampene 

befinder sig, hvorfor en tilbundsgående undersøgelse er nødvendig for at præcisere hvad der er blevet angrebet, samt hvilken art(er) der er tale om.

Afhjælpning:

Det er ikke kun for helbredet, at et skimmelsvampeangreb kan få alvorlige konsekvenser. En bygnings levetid kan blive væsentligt reduceret, hvis den rette hjælp ikke kommer rettidigt. 

Vores ekspertise gør, at vi hurtigt og effektivt kan afhjælpe de problematikker der gør en ejendom ubrugelig.

Vi starter altid med at kortlægge skimmelsvampene vha. Mycometer tests, materialeprøver, tapeaftryk, luftprøver, Agar aftryksplader og DNA.

Ved udbedring af skader, arbejder vi både med tørdamp og/eller kemi, alt afhængig af opgavens omfang og ejendommens brug. Endvidere arbejder vi altid i undertryk, således at der ikke sker spredning til øvrige lokaler. 

Vi kan som regel afhjælpe skimmel problematikker med opstart inden for 1-2 dage, hvilket gør at skaden kan begrænses og ejendommen hurtigt kan komme i drift igen.