• VELKOMMEN TIL
    DANSK CENTER FOR MILJØSCREENING

PCB-SCREENING & SANERING


Alle ejendomme bygget mellem 1950 og 1977 skal ifølge loven altid screenes for PCB, hvis bygningen skal rives ned, renoveres eller bygges om. Dansk Center for Miljøscreening udfører bygningsgennemgang, vi laver destruktive indgreb og udtager materialeprøver til analyse og udarbejder en fotodokumenteret miljørapport.

Ikke mindst kan vi derefter klare saneringen af de miljø- og sundhedsskadelige stoffer – fra start til slut.

HVAD ER PCB?

PCB står for Poly-Chlorede Biphenyler, og er et af verdens 12 farligste miljøgifte. Det er et stof, som man for mange år siden brugte i mange former for byggematerialer. Bygninger fra 1950-1977 skal i dag derfor screenes inden nedrivning eller renovering.

Man brugte særligt stoffet i maling, fugemasser og termoruder, og det kan meget nemt sprede sig til alle tilstødende materialer. Samtidig kan stoffet overføres til mennesker via fødevarer, indånding og ved kontakt med hud. Man ved, at stoffet kan have en effekt på ens helbred, dog formodes det ikke at skabe akut sygdom.

Men derfor kræver PCB den helt rigtige form for sanering – som vi tilbyder hos Dansk Center for Miljøscreening!

PCB SCREENING

Har du mistanke om, at bygningen er ramt af PCB, eller planlægger du en nedrivning eller renovering, så kontakt os med det samme. Når vi kommer ud til bygningen, så tager vi prøver fra de enkelte bygningsdele. På den måde kan vi nemt enten be- eller afkræfte mistanken om det miljøfarlige stof.

Når vi har udført PCB screening og fundet ud af, om der er tale om PCB, planlægger vi den eventuelle sanering, der skal til, for at eliminere stoffet i byggematerialet.

PCB SANERING

Hvis dit hjem, dit kontor eller andet sted er ramt af PCB, så foretager vi en PCB sanering. Stoffet må helst ikke sprede sig mere, end det allerede har gjort, så derfor laver vi en forsegling, der kan holde stoffet tilbage. Stoffet er relativt flygtigt, og jo hurtigere vi kan få det forseglet, jo bedre.

Vores mål er at passe så meget på miljøet som muligt, så vores fremgangsmåde vil være derefter. Vi går op i genanvendeligt byggeaffald, og står du over for en nedrivning eller renovering, vil vi rådgive om, hvorledes noget af byggeaffaldet kan genbruges i det nye byggeri.

Vi kan altid være behjælpelige med rådgivning og vejledning i forhold til selve saneringen og/eller screening af andre miljøfarlige stoffer.

DOWNLOAD BROCHURE

Har du brug for mere information omkring PCB screening og -sanering, og hvorfor PCB er farligt, så kan du downloade denne brochure. Men hvis du er mere interesseret i at vide noget om, hvordan du kan komme af med farlige stoffer, og hvordan Dansk Center for Miljøscreening arbejder, så download denne brochure.

Ellekær 14
2730 Herlev

Telefon: 70 77 77 71
Email: info@miljoescreening.dk

CVR nr. 39 42 07 67