Det skal du være opmærksom på inden du køber bolig

Når du skal købe bolig, spiller tilstandsrapport, el-tjek og energimærkning en vigtig rolle. Det er ikke lovpligtigt at udarbejde tilstandsrapport og el-tjek, men hvis sælger vil kunne fraskrive sig det 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved boligen, er disse rapporter nødvendige.

Derimod er det lovpligtigt at der foreligger en gyldig energimærkning i forbindelse med salg af bolig. Sommerhuse er undtaget fra reglerne og kan derfor sælges uden energimærkning, medmindre der er tale om nybyggeri. Der gælder ganske få andre undtagelser, herunder fredede bygninger, fritstående bygninger under 60 m2 og bygninger, som sælges til nedrivning. Du kan læse mere om reglerne om energimærkning på boligejer.dk.

Men hvad med en miljørapport på ejendommen?

Få lavet miljøtjek på ejendommen før bolighandel

Et meget stort antal bygninger er behæftet med miljø- og sundhedsskadelige stoffer som asbest, tungmetaller, klorerede paraffiner, kviksølv og PCB.

Det er i dag ikke lovpligtigt med en miljørapport på ejendomme i Danmark men har du købt en ejendom fyldt med de farlige stoffer, kan det meget nemt koste et anseeligt stort beløb at få disse stoffer fjernet fra ejendommen.

Derfor er det vigtigt af få kortlagt om ejendommen har skadelige stoffer inden du handler.

Dansk Center For Miljøscreening kan lave miljø-tjek af ejendommen og komme med en estimeret pris på eventuel sanering for skadelige stoffer. På den måde kender du dine udgifterne til et sundt indeklima inden du køber en bolig, hvad enten det er til  renovering eller nedrivning. Vi kan hjælpe med boligrådgivning inden boligkøb ligesom vi kan hjælpe med due dilligence i forbindelse med ejendomshandel uanset ejendommens størrelse.

Læs mere om asbest, tungmetaller, klorerede paraffiner, kviksølv og PCB her.