Om Dansk Center for Miljøscreening

Dansk Center for Miljøscreening fokuserer på at komme miljøskadelige stoffer til livs. Det er de stoffer, der gennem årene har været anvendt i byggematerialer i alle typer ejendomme.

Vi har adskillige års erfaring fra nedrivnings- og byggebranchen og bruger vores viden og erfaring herfra til at lokalisere skadelige stoffer som asbest, bly, klorerede paraffiner, kviksølv og PCB, der er anvendt i byggematerialer i adskillige af landets ejendomme.

Vi holder os konstant opdateret med den nyeste forskning inden for området, vi rådgiver med henblik på optimal minimering af farligt byggeaffald og på størst mulig genanvendelse af de enkelte byggematerialer.

Dansk Center For Miljøscreening deltager blandt andet i ekspertpanelet hos  devierse rådgivnings virksomheder og rådgiver private boligejere såvel som offentlige instanser.

Dansk Center For Miljøscreening ønsker at gøre verden til et bedre og mere rent sted at leve – med andre ord: Vi tænker grønt.

Hent vores brochure om miljøscreening og læs mere om hvordan vi arbejder, om PCB, asbest, klorerede paraffiner etc.