• VELKOMMEN TIL
    DANSK CENTER FOR MILJØSCREENING

MILJØRAPPORT & MILJØSANERING


Overvejer du at rive en gammel bygning ned for at få plads til drømmeboligen? Eller ønsker du at renovere dit nuværende hjem? Så er det et lovkrav, at du får foretaget en miljøscreening for at få kortlagt om, der findes miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialerne.

Lovkravet er til for at sikre de miljøfarlige stoffer, som for eksempel PCB eller asbest, ikke bare ender ude i naturen.

MILJØRAPPORT

Miljørapporten er nødvendig for, at du kan komme videre i nedrivnings- eller renoveringsprocessen. Rapporten skal bruges af det valgte nedrivningsfirma, når miljøsaneringen skal planlægges. Samtidig bruges rapporten som dokumentation overfor kommunen, når dit byggeaffald senere skal bortskaffes.

Når du har kontaktet Dansk Center for Miljøscreening, så tager vi ud og starter med at foretage en gennemgang af din bygnings historik. Bagefter begynder vi så selve miljøscreeningen, hvor vi undersøger konstruktionen for materialer, der kan indeholde de sundhedsskadelige stoffer som PCB, asbest, bly & andre tungmetaller eller eksempelvis skimmel.

I processen sørger vi for at notere alting ned og vi tager billeder af prøvestederne. Prøverne får vi analyseret og undersøgt. Alt dette er tilsammen udgangspunkt for miljørapporten.

Vi går meget op i miljøet og i at genanvende affald. Derfor vil vi altid rådgive vores kunder om, hvorvidt og hvordan det er muligt at genanvende byggeaffaldet i den nye bygning eller i renoveringen af den nuværende.

MILJØSANERING

Når vi har været ude ved dig og foretaget en miljøscreening samt skrive vores miljørapport, så kan vi starte på miljøsaneringen.

Saneringen er en måde, hvorpå vi fjerner og renser for alle miljø- og sundhedsskadelige stoffer, vi fandt i screeningen. Vi sørger også for at rense de byggematerialer, der eventuelt skal genanvendes, men også dem, der skal smides væk. På den måde skåner vi miljøet for unødvendige farlige stoffer, der ender i naturen.

Det betyder også, at miljøsaneringen vil foregå inden en eventuel nedrivning eller renovering. Vi arbejder også med forsegling og indkapsling af f.eks. PCB. Det indebærer, at vi forsegler området, der er inficeret, så det ikke spreder sig yderligere. Alt dette kan vi gøre uden at lave drastiske indgreb på eller i bygningen.

KONTAKT OS

Har du nogen spørgsmål, eller er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig i forhold til miljøscreening af din bygning? Så tøv ikke med at kontakte os! Vi vender hurtigst muligt tilbage.

Ellekær 14
2730 Herlev

Telefon: 70 77 77 71
Email: info@miljoescreening.dk

CVR nr. 39 42 07 67