Forsegling af PCB

Hidtil har det været nødvendigt med destruktive indgreb på bygninger for at komme afgasning fra PCB til livs.

Nu er det istedet muligt at forsegle og indkapsle PCB så det ikke længere afgasser.

Metoden kan anvendes hvor en akut nedbringelse af PCB i ejendommen er nødvendig.

Men skal dog være opmærksom på at ved anvendelse af metoden med forsegling, ikke får fjernet de farlige stoffer fra bygningen.