Indeklima

Indeklimaet i en bolig eller ejendom, kan være en vigtig kilde til miljøpåvirkninger i dagligdagen, da en stor del af den danske befolkning, bruger meget tid i deres hjem.

Luftfugtighed, temperatur, lys og statisk elektricitet, er fysiske miljøfaktorer i indeklimaet, som har betydning for velvære og komfort, når vi opholder os inden for. Luftfugtighed og temperatur har derimod betydning for forekomsten af skimmelsvampe og husstøvmider.

Kilder til fugt i boligen er, selvfølgelig udover os selv:

 • Madlavning
 • Tørring af tøj
 • Badning

Andre fysiske faktorer er radon, støj og ikke-ioniserende stråling.

Konsekvenser for helbredet:

Træthed, hovedpine, uoplagthed, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje, kan være medført af dårligt indeklima, såvel som en forværring af alvorlige sygdomme kan være en konsekvens heraf. Udsættelse for skimmelsvampe kan desværre også medføre overfølsomhedsreaktioner og ved videre udsættelse for skimmelsvampene, kan der i nogle tilfælde udvikles allergi. Oftest viser disse allergier sig som astma og allergisk snue eller høfeber.

Indeklima på skoler:

Et godt indeklima på skoler og arbejdspladser er altafgørende. Et dårligt indeklima på f.eks. en skole, kan påvirke elever og personales koncentration og sundhed og i værste fald, udløse eller forværre luftvejssygdomme som astma, høfeber eller som infektioner.

Forurening af indeklimaet:

De mest gængse forureninger er bl.a. partikler, kemiske og biologiske forureninger, såsom støvmider, hår, skimmelsvamp og skæl fra kæledyr.

Fra nye møbler, byggematerialer, rengøringsmidler, ved indendørs brug af maling og lakker samt røg fra cigaretrygning, kan der afgives flygtige organiske kemiske forbindelser (VOC). Tobaksrøg er en af de væsentligste kilder til kulilte dannelse, som opstår ved ufuldstændige forbrændinger. Pejse, brændeovne og gaskomfurer danner kvælstof filtre. Kvælstof filtre kan derudover også trænge ind med udeluften. 

Tidligere brugte man PCB i byggematerialer som termoruder og fugemasser. Brugen af PCB har dog været forbudt siden 1976. Dog har det sidenhen vist sig, at PCB i fugemasser, afgives langsomt til indeluften. Trods at det har været forbudt siden 1976, findes stoffet stadig i nogle bygninger.

Kuldioxid udskilles når mennesker udånder og koncentrationen af kuldioxid i indeluften, er derved et indirekte mål for luftskiftet, forudsat at der ikke er andre kilder til dannelse af kuldioxid, som eksempelvis tobaksrøg.

Partikelforurening af indeluften, kan skyldes tobaksrygning, tændte stearinlys, tilført udeluft, brug af brændeovne og madlavning. 

Luft ud flere gange om dagen, for et godt indeklima.

Skimmelsvampe er nogle helt små svampe, som findes overalt i naturen. De spreder sig med luften, idet de udsender en masse svampesporer, der her kan udvikle sig til skimmelsvampe på mange forskellige slags overflader, der har været fugtige over en længere periode.

Hvis man får skimmelsvamp i boligen, vil disse vise sig som sorte, grønne, brune eller hvide pletter/plamager/skjolder. Dog skal man altid være opmærksom på at skimmelsvampe også kan sidder hvor man ikke umiddelbart kan få øje på dem, eksempelvis bag tapetet. Oftest opdages dette først, når der begynder at lugte muggent eller når tapetet begynder at løsne sig.

I de fleste tilfælde kan skimmelsvampe i en bolig/bygning undgås, hvis denne holdes tør og hvis der er sikret en god ventilation.

Forbedr dit indeklima:

Beliggenheden og konstruktionen af boligen har selvfølgelig betydning for indeklimaet, men det har vores adfærd i høj grad også. Du kan dog hurtig forbedre indeklimaet med nogle nemme trin:

 • Under og efter bad, luk da døren til badeværelset
 • Luft ud efter badning
 • Ved madlavning brug da emhætten og luft ud efterfølgende
 • Luft ud flere gange dagligt, med 5-10 minutters gennemtræk
 • Begræns brugen af stearinlys
 • Ved vandskade, udbedr da hurtigst muligt
 • Drop tobakken
 • Tør tøj udenfor eller ved hjælp af en tørretumbler med aftræk til det fri eller en kondensation tørretumbler
 • Rumtemperaturen bør aldrig være lavere end 18 grader og temperaturen skal være ens i alle rum
 • Gør rent minimum én gang om ugen og brug svanemærkede rengøringsmidler