Dansk Center For Miljøscreening skal varetage bygningsundersøgelser for miljø- og sundhedsskadelige stoffer for Fredensborg Kommune.

I forbindelse med en større renovering af Kokkedal Skole, har DCFM fået til opgave at undersøge bygninger for farlige stoffer som asbest, bly, kviksølv, klorerede parraffiner og PCB.

Hent vores brochure om miljøscreening og læs mere om vores ydelser.