• VELKOMMEN TIL
    DANSK CENTER FOR MILJØSCREENING

BLYSANERING AF BYGNINGER


Ligesom både PCB og asbest har bly i mange år hyppigt været brugt i byggematerialer i Danmark. Tungmetallet blev blandt andet brugt i maling, tagrender, inddækninger, termoruder og en lang række former for plastik.

Tungmetallet bly er ikke sundt for nogen, men alligevel blev det først forbudt at bruge blyholdige byggematerialer i 2007. Derfor tilbyder vi hos Dansk Center for Miljøscreening at hjælpe med miljøscreening for bly for derefter at foretage en blysanering af området eller bygningen for tungmetallet. Vi varetager opgaver for kunder i blandt andet Herlev, Ballerup og omegn samt andre omkringliggende områder.

Skal du rive ned eller renovere? Så få os ud til en screening af din ejendom eller dit hus. Det er nemlig et lovkrav, at du tjekker for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialerne, inden en nedrivning påbegyndes. Det er særligt PCB, man kigger efter, men bly bør heller ikke være i bygningen.

Kontakt os, hvis du har brug for blysanering.

SÅDAN FOREGÅR BLYSANERING

Når vi har været ude ved dig og foretaget en screening af, hvor og hvor meget bly der befinder sig i bygningen, så kan vi påbegynde saneringen.

Da bly er sundhedsskadeligt, så er det vigtigt, at arbejdet bliver udført på den rigtige og bedste måde. Hos Dansk Center for Miljøscreening forsegler vi altid området, og så er en støvsuger særligt beregnet til bly et af vores vigtigste redskaber.

Vi overholder naturligvis alle krav, der er opstillet af Arbejdstilsynet i forbindelse med blysanering.

HVORFOR ER BLY FARLIGT FOR DIG?

Bly er et gråligt tungmetal, der er blødt og nemt at bearbejde. Netop derfor er bly også ofte blevet brugt i forbindelse med byggeri.

Men det blev gjort helt forbudt i 2007, da stoffet har en lang række uønskede og negative egenskaber, når det kommer til dit helbred og miljøet. Vi kan risikere at få uoprettelige skader på nervesystemet, og børn kan risikere at få ødelagt deres indlæringsevne.

Optagelsen af bly i kroppen foregår hovedsageligt gennem mave-tarm-kanalen og åndedrættet, men bly kan også i mindre omfang optages gennem huden.

Da bly kan være så sundhedsskadeligt, er det vigtigt, at vi inden saneringen foretager en grundig kortlægning af, hvor der optræder bly i byggeriet, inden arbejdet med nedrivning eller renovering påbegyndes.

DOWNLOAD BROCHURE OM BLY

Vil du vide mere om, hvad bly er for et stof, eller er du interesseret i at vide mere om arbejdsmetoden, vi anvender ved blysanering? Så download denne brochure om bly. Hvis du er mere interesseret i at læse mere om, hvordan vi kortlægger skadelige stoffer, så download denne brochure.

Har du nogle spørgsmål omkring vores priser, eller ønsker du at få beregnet en specifik pris på en blysanering, er du velkommen til at kontakte os.

Ellekær 14
2730 Herlev

Telefon: 70 77 77 71
Email: info@miljoescreening.dk

CVR nr. 39 42 07 67