Asbestsanering

Asbest er et materiale man før i tiden har anvendt meget i byggematerialer, ligesom med bly og PCB. Typisk brugte man asbest i beklædningsplader til vægge, lofter og tage og særligt i isolering.

I 1972 forbød man at bruge det alle byggematerialer, da det er skadeligt for mennesker. Derfor tilbyder Dansk Center for Miljøscreening at screene for det farlige stof. Dernæst sanerer vi det inficerede område, så du slipper helt for stoffet. Det er et lovkrav, at du får foretaget en miljøscreening samt sanering, hvis du ønsker at rive en bygning ned eller renovere.

Kontakt os, hvis du har brug for asbestsanering.

Ring til os

Hvorfor er asbest farligt?

Asbest er fællesbetegnelse for en række naturligt forekommende mineraler. Fælles for de forskellige typer af asbest er, at de alle er yderst sundhedsskadelige.

Når man arbejder med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, der indeholder fibre. De minder om små fine nåle og er farlige for dig. Problemet er, at man ikke kan se dem med det blotte øje og ved indånding, risikerer man, at de sætter sig i lungerne.

Udsættes man for asbest, er der risiko for, at man kan udvikle sygdommen asbestose og forskellige former for lunge- og tarmkræft, især lungehindekræft.

Download brochure

Har du nogen spørgsmål til asbestsanering, hvad asbest er, eller hvordan vi foretager saneringen i din ejendom/bygning? Så download denne brochure. Hvis du hellere vil vide mere om Dansk Center for Miljøscreening, og hvordan du kan komme af med skadelige stoffer, så hent denne denne brochure i stedet.