• VELKOMMEN TIL
    DANSK CENTER FOR MILJØSCREENING

ASBEST SCREENING


Asbest er umuligt at se med det blotte øje. For at fastslå om det er asbest man har med at gøre, er man nødt til at foretage en mikroskopisk undersøgelse.

Undersøgelsen for asbest forgår ved at vi udtager nogle prøver som sendes til laboratorium. Derved kan vi fastslå nøjagtig hvilken materiale der er tale om og vi kan bestemme hvilken type asbest vi har med at gøre.

Dette i sig selv er ikke den store udfordring – grunden til at man lader eksperterne gøre det er for at undgå spredning af det farlige stof.

Asbest er igennem mange år blevet brugt til mange forskellige typer af byggeri indtil man i 70´erne opdagede sundhedsfaren ved brugen af asbest i byggerier.

Asbest kan ved indånding gennem en længere periode give lungekræft og andre lungeproblemer

Du kan med fordel ringe til os hvis du har mistanke om at man i dit hus eller virksomhed kan have brugt asbest holdige materialer til byggeriet.

Dansk Center For Miljøscreening har landsdækkende samarbejdsaftaler med asbestsanitører, som ved konstatering af asbest kan afhjælpe problemet.

Med en asbest screening kan vi med stor nøjagtighed fastslå om dit hus/bebyggelse indeholder asbest.

Ellekær 14
2730 Herlev

Telefon: 70 77 77 71
Email: info@miljoescreening.dk

CVR nr. 39 42 07 67