Fredensborg Kommune og DCFM indgår samarbejde

Dansk Center For Miljøscreening skal varetage bygningsundersøgelser for miljø- og sundhedsskadelige stoffer for Fredensborg Kommune.

I forbindelse med en større renovering af Kokkedal Skole, har DCFM fået til opgave at undersøge bygninger for farlige stoffer som asbest, bly, kviksølv, klorerede parrafiner og PCB samt

 

Hent brochure om miljøscreening og læs mere om vores ydelser

Hent brochure om miljøscreening og læs mere om vores ydelser